บริษัทโลจิสติกส์ครบวงจร ให้บริการขนส่งรูปแบบต่างๆ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยด้วยความรู้และประสบการณ์
จากโลจิเทมประเทศญี่ปุ่น เราพร้อมร่วมมือเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ในฐานะพันธมิตร
ทางธุรกิจอย่างแท้จริง

Slider

บริการ

เราจะตอบสนองต่อความต้องการที่ละเอียดลออของลูกค้าโดยอาศัยองค์ความรู้หลากหลายที่เรามีและใช้ประโยชน์จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

บริการเป็นตัวแทน
เดินพิธีการศุลกากร

ดูเพิ่มเติม

ให้บริการ
การจัดเก็บสินค้า

ดูเพิ่มเติม

บริการขนส่ง
ภายในประเทศ

ดูเพิ่มเติม

บริการ
ขนส่งข้ามแดน

ดูเพิ่มเติม

บริการ เทรด เอเจนซี่

ดูเพิ่มเติม

บริการ
โลจิสติกส์อื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

ระบบติดตาม

เราพร้อมให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า โดยอาศัยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีนับแต่ก่อตั้ง ตลอดจนเครือข่ายฐานหลักที่สร้างขึ้นแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ โดยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
“If logistics, We can”

ข่าวสาร & บทความ

บริจาคคอมพิวเตอร์

บริจาคชุดนักเรียน ชุดกีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

โลจิเทม เริ่มบริการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซียแล้ววันนี้

บริการให้คำปรึกษา

โครงการหลายพันโครงการทำให้ บริษัท ของเราเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกส์ เรายืนหยัดอยู่เบื้องหลังคำมั่นสัญญาที่จะให้บริการที่ตรงเวลาและมีคุณภาพ