ประเทศไทย

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/22,27 อาคารริชมอนด์
ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารี)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร +66-2-665-6973

โลจิเทม-บางนา โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์

เลขที่ 777 / 4,8,9,10,11,14,15 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โลจิเทม-สุวรรณภูมิ คลังสินค้า

335/39 หมู่9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อเรา