School Uniform and Supplies Donation in 2022

           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2022 บริษัทโลจิเทม (ประเทศไทย) ได้มอบชุดนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือเสริมความรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพี้ จ.มุกดาหาร   แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19   บริษัทฯ ยังคงตั้งใจสนับสนุนด้านการศึกษาและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนเช่นนี้ต่อไป

School Uniform and Supplies Donation in 2022